Vatten- & Avloppsanläggningar

Vi monterar allt från enskilt avlopp till stora gemensamhetsanläggningar i samarbete med flera av de stora aktörerna.

Avlopp

Har du fått ett åläggande från kommunen eller är du i behov av en ny avloppsanläggning?
Välkommen att fylla via kontaktformuläret på sidan så ringer någon av oss på Br. Carlsons Entreprenad AB upp dig och bokar in ett platsbesök för att hitta de bästa lösningarna för just dig och din fastighet.

Att tänka på…

Tänk på att kolla upp vad som gäller för ditt område, är det normal eller hög skyddsnivå? Detta har stor betydelse för vilken anläggning ni bör välja för att få rätt utsläppsvärde. Skyddsnivån för ditt område kollar du upp genom att kontakta kommunen.
På marknaden finns det en hel del reningsverk att välja mellan. Var noga med att kolla upp utsläppsvärde och garantier hos leverantörerna eftersom det ligger på fastighetsägarens ansvar att avloppsanläggningen har rätt utsläppsvärden.
Är du osäker? Vi hjälper gärna till att svara på dina funderingar och för en dialog tillsammans med dig. Vi arbetar med flera marknadsledande leverantörer av avloppsanläggningar och kan vägleda dig i ditt val.

Hur går det till att anlägga ett avlopp för en fastighet?

När vi har varit ute och tittat på ditt behov och kommit fram till rätt anläggning för dig måste först en ansökan till kommunen göras. Blankett finns att ta del av kommunens hemsida, där fyller man bland annat i fastighetsuppgifter och vilken typ av anläggning som man vill anlägga. Tillsammans med ansökan skall en fastighetskarta skickas med där anläggningen är inritad samt dricksvattenbrunnar, utsläppspunkt och andra topografiska detaljer. Vi hjälper dig med din ansökan till kommunen om ni önskar.

När ansökan är inskickad och kommunen godkänt ansökan kommer ett beslut skickas ut. På beslutet står vilka förutsättningar som gäller och en bedömning om platsen är lämplig men glöm inte att det är fastighetsägaren som ansvarar för att anläggningen har rätt utsläppsvärden. Först nu kan markarbetet påbörjas och skall utföras enligt beslutet från kommunen.

Arbetets tillvägagångsätt varierar beroende på vilken anläggning man valt. Man börjar med att schakta ut så anläggningen får plats, olika stort beroende på vilket anläggning man valt. Har man valt att anlägga slamavskiljare med markbädd kommer det krävas större plats än exempelvis ett reningsverk. Viktigt att tänka på är att in- och utloppsledningar är i bra skick, annars bör dessa bytas för att få en fungerande anläggning.

Ska man anlägga ett reningsverk schaktar man ur, lägger makadam i botten, lyfter tankarna på plats, förankrar med betongbalkar och rostfria spännband, återfyller och packar schaktmassorna. Därefter återställer vi marken och kopplar in- och utloppsledningar. Detta arbete tar vanligtvis några dagar men varierar beroende på storlek och vilken typ av anläggning. 

Väljer man istället slamavskiljare med markbädd anläggs slamavskiljaren som ovan men markbädden bör placeras så att ytvatten lätt kan rinna av. Annars är risken att markbädden dränks och blir oduglig. Man börjar med att schakta upp och lägga i geotextil eller gummiduk. Därefter lägger man ett dräneringsrör som leds till en provtagningsbrunn, lägger olika fraktioner av grus och sand samt. spridarrör och eventuella biomoduler eller liknande. Innan återställningen läggs återigen geotextil och därefter återställer vi marken och kopplar in- och utlopp. Detta arbete tar vanligtvis några dagar men varierar beroende på storlek och vilken typ av anläggning.  

När markarbetet är utfört och en elektriker kopplat in reningsverket skall det rapporteras till kommunen. Kommunen begär oftast att man skickar in en kontrollrapport tillsammans med bilder som tagits under arbetets gång. Vi kan hjälpa er att förmedla kontakt med elektriker och rörläggare men även att fylla i kontrollrapport och skicka in till kommunen.
För att få en väl fungerande anläggning är det ett smart val att teckna ett funktions- eller serviceavtal med leverantören av anläggningen.

Nu är anläggningen klar och ni kan klappa er själva på axeln. Ni har just gjort något bra för miljön!

Här anläggs ett reningsverk för 1 hushåll. 

123-forstabild4289002115_1877418909116682_3121947044350256788_n286731852_1877418905783349_8070943580165547671_n319500871_848675979919202_553430573001264943_n319519387_848675989919201_6724509525925769207_n

Här anläggs ett reningsverk för 3-4 hushåll.

11213

Här anläggs ett större reningsverk för 50 hushåll.

12223141