Dräneringsarbeten

Dränering

Är du i behov av att dränera om din fastighet? Vi utför de flesta dräneringsabeten, från ytdränering till omdränering och grundisolering av stora som små fastigheter.
Fyll i kontaktformuläret på sidan så kontaktar någon av oss på Br. Carlsons Entreprenad AB er och bokar in ett platsbesök.
 

Att tänka på:

Om ni ska dränera om er fastighet är det bra att ta reda på var era ledningar/kablar går på tomten.

Det kan man enkelt göra genom att lägga ett ärende hos ledningskollen. Ledningsägarna svarar så snart de kan och har de ledningar på er tomt skickas en ledningskarta till er eller så sker en utsättning. Viktigt att tänka på är att alla ledningsägare inte är anslutna till ledningskollen. Ofta ligger exempelvis fiberföreningar utanför och det kan då vara bra att kontakta föreningen för att få koll på dessa.
Ta även reda på vart tex. dagvattenbrunn, inkommande vattenledning, bergvärme etc. går.

Om ni anlitar oss på Br. Carlsons Entreprenad AB kan vi hjälpa er med att lägga ett ärende till ledningskollen. Ledningsägare som inte är med i ledningskollen måste ni själva kolla upp.

Hur går det till att omdränera en fastighet med källare?

På marknaden finns ett flertal fabrikat och tillvägagångssätt. Vi använder oss utav Pordrän som består av värmeisolerande och dränerande skivor.

När man dränerar en fastighet börjar man med att frilägga grunden, man gräver till sulans underkant och en bit ut från huset för att kunna få ner dränering- och dagvattenledningar på ett korrekt djup. Här ser man även till att få med sig en korrekt lutning så att vattnet leds bort till dagvattenbrunnen.

Om det finns ett gammalt tätskikt såsom tex. tjära på grundmuren måste detta delvis tas bort innan montering av pordränskivorna så att väggen kan andas. Om inte det gamla tätskiktet slipas eller tas bort så stänger man inne fukt i grundmuren vilket resulterar i att fukten inte dräneras bort utan skapar istället motsatt effekt. I detta skede kollar man även om det finns eventuella sprickor eller dålig lutning på hålkärl. Detta skall lagas innan montering av skivorna och hålkärlet täcks av EP-membran.

När grundmuren är hel och ren kan man börja montera pordränskivorna. Vi på Br. Carlsons Entreprenad AB följer leverantörens instruktioner och efter att skivorna sitter på plats täcker man pordränskivorna med geotextil. Längst upp på skivorna, i marknivå, monteras en täcklist för att vattnet inte skall kunna tränga sig in innanför skivorna. När täcklisten är monterad kan man börja återställa marken genom att lägga tillbaka schaktmassorna och toppa med grus eller matjord.
 
Behöver du dränera din åker? Läs då om "Täckdikning/Kedjegrävning".
1-forstabild2635455361728292102113122